Võta ühendust!

  METSA OST

  Kogemust üle 25 a
  maa ostul ja müügil

  Abistame maa mõõtmisel
  ja juriidilistes toimingutes

  Vastame kiiresti.
  Tasuta konsultatsioon

  Soovite müüa metsamaad või kasvavat metsa?

  Kui Te omate metsamaad ja soovite müüa kasvavat metsa, kuid mitte maad, siis võtke julgelt meiega ühendust.

  Tegutseme aastast 1994 ja omame metsanduse valdkonnas pikaajalist kogemust.

  Tehingu tegemiseks vajame kehtivat metsateatist ja metsamajandamiskava, st raiutava metsa eralduste takseerkirjeldusi eralduste plaaniga.

  Samuti ootame Teie hinnasoovi.

  Hinna määramisel arvestatakse raiutud metsamaterjali maksumust, millest on maha arvestatud raietega seotud kulud ja metsamaterjali transport sihtkohta.

  Kui soovite saada oma metsa eest paremat hinda, soovitame Teil müüa mitte raieõigust, vaid kogu kinnistu.

  Kasvava metsa, metsamaa ja põllumaa ost koos metsaga üle Eesti. Küsimuste korral võtke julgelt meiega ühendust.

  Kliendid räägivad

  “Tean osaühing ESTEST PR võtmeisikuid alates aastast 2006, mil algas meie koostöö ja asusin koostama Rapla valla suurima uuselamupiirkonna detailplaneeringut. Meelde jäi sihikindlus, millega nad esilekerkinud probleemidele lahendusi otsisid ja ka leidsid. Samuti jäi silma nende rikkalik teadmistepagas kinnisvara puudutavates küsimustes. Julgen OÜ ESTEST PR teenuseid soovitada, kuna olen kindel, et nende abil saavad lahenduse nii kinnisvara ostu ja müügiga seotu kui ka muud keerulisemad kinnisvaraalased küsimused.”

  TÕNIS KURISOO • OÜ VALTU PROJEKT

  “Olen juba alates aastast 1999 teinud maamõõdutöid osaühingule ESTEST PR ja tema klientidele. Olen tegelenud maade tagastamisega, kinnistute jagamisega kui ka kruntide moodustamisega. Töö käigus on tihti kerkinud üles mitmesuguseid kiirelt vastust ja lahendamist vajavaid juriidilisi või muid küsimusi, millele OÜ ESTEST PR meeskond on alati suutnud operatiivselt ja professionaalselt leida vajalikud lahendused. Seetõttu julgen kõigis maadega seotud küsimustes soovitada pöörduda firmasse ESTEST PR.”

  KALMER TABA • KT GEODEESIA