Võta ühendust!

  METSAMAA OST

  Kogemust üle 25 a
  maa ostul ja müügil

  Abistame maa mõõtmisel
  ja juriidilistes toimingutes

  Vastame kiiresti.
  Tasuta konsultatsioon

  Soovite müüa metsamaad?

  Kui Te omate metsamaad ja soovite seda müüa, siis helistage 514 5215 või saatke päring üleval asuva kontaktivormi kaudu.

  Tegutseme aastast 1994 ja omame metsanduse valdkonnas pikaajalist kogemust.

  Kui Te soovite müüa ainult osa oma kinnistust, siis korraldame maamõõtmise ja muu asjaajamise omal kulul. Ka sellisel puhul on meil võimalik maksta raha müüjale välja koheselt.

  Samuti ostame teostatud raietega metsamaad.

  Vajaduse korral saame koostöös partneritega kiiresti koostada Teie metsamaale metsakorralduskava.

  Kui Teie metsamaa on ostetud riigilt järelmaksuga, siis see ei ole takistuseks ostu-müügilepingu sõlmimisel.

  Meie ettevõte on samuti ostnud maatükke Natura 2000 aladel ja muudel looduskaitseliste piirangutega aladel.

  Kuna kõik metsamaade tehingud kinnitatakse notariaalselt, oleme kasutanud raha maksmist notari deposiitarve kaudu, mis garanteerib müüjale kogu müügisumma saamise.

  Saame pakkuda paremat hinda kui vahendajad – meie eesmärk ei ole Teie arvelt teenida.

  Raieküpse metsa ja metsamaa ost

  Kui jätta raieküps mets raiumata, hakkab sealne puit oma väärtuses iga aastaga kaotama. Raieküpsuse saavutanud metsaga metsamaa on kõige hinnalisem metsamaa liik, sest raieküps puit võimaldab metsalt kohe tulu teenida. Kui soovid oma metsaamaa müüa võimalikult kõrge hinnaga, siis on mõistlik müüa raieküps mets koos metsamaaga. Ning kui müüd paku kindlasti ka meile – metsa majandamisega tegeleva ettevõttena saame pakkuda paremat hinda kui vahendajad.

  Ostame raieõigust

  Soovid metsalt tulu teenida, kuid jätta metsamaa endale? Metsa raieõigus on mõistlik müüa asjatundlikule metsafirmale, kes teab, millised on vastutustundlikuks raieks vajalikud eeltööd ning millisesse seisukorda peaks metsamaa peale raiet jääma, et uuele metsale tagada hea kasvupind. Ostame raieõigust üle Eesti ning erinevat tüüpi metsades. Peame kinni kokkulepetest ja Eesti metsa käekäigust hoolides teostame raieid vastutustundlikult.

  Ostame keskealist metsa ja metsamaad

  Keskealise metsamaa müügilt on võimalik teenida juba olulisemalt suuremat tulu kui noorendiku müügilt – peamise keskealises metsas teostatava raie ehk harvendusraie käigus välja raiutud puit on juba kasutuskõlbulik. Samuti on keskealise metsa tagavara oluliselt suurem kui noorendiku oma. Raieküpsuseni jõudmiseks vajab mets aga veel mõnikümmend aastat asjatundlikku hoolt. Soovid oodata keskealise metsa raieküpsuse saavutamiseni või metsamaalt kohe tulu teenida? Uuri meilt, kui palju võiks Sinu mets juba täna väärt olla.

  Ostame metsanoorendikke

  Meile võib müügiks pakkuda metsanoorendikke üle Eesti – metsa majandamisega tegeleva ettevõttena teame, kuidas kasvatada noorendikust kvaliteene mets. Metsanoorendike hooldus nõuab palju tööd, ressursse ja spetsialisti oskusi, mistõttu on mõistlik jätta see asjatundliku metsafirma hooleks. Kas soovid uue metsa kasvatamisega tegeleda ise – või müüa see kogemustega metsafirmale? Saame nõu ja jõuga aidata mõlemal puhul..

  Ostame metsamaad

  Metsamaa ost – nii teostatud kui ka teostamata raiega. Sinu metsamaa on Lõuna-Eesti kuppelmaastikul või saartel? Ostame metsa ja metsamaad kõigis maakondades üle Eesti. Müügiks võib pakkuda erineva küpsusastmega kuusikuid, lepikud, männikuid, segametsasid ja kõiki teisi metsatüüpe. Saada meile oma hinnasoov – ja küsi pakkumist!

  Ostame raiutud metsamaad

  Oled müünud raieõiguse või teostanud raie ning soovid nüüd müüa ka raiutud metsamaa? Igapäevaselt metsa majandamisega tegeleva ettevõttena ostame teostatud raietega metsamaad – nii uuendusraiega kui ka osaliselt raiutud metsa. Soovid raiutud metsamaa majandamise jätta uue omaniku kätesse? Saada meile oma hinnasoov!

  Ostame põllumaad koos metsaga

  Soovid müüa metsamaa koos põllumaaga või vastupidi? Ostame mõlemad korraga! Kui soovid jätta mingi osa kinnistust endale, aitame müügiks sobivate osade välja mõõtmisel. Ostame koos nii teostatud raiega metsamaad ja võsastunud põllumaad, rohumaad koos keskealise metsaga ning kõiki teisi metsamaa ja põllumaa kombinatsioone.

  Ostame metsamaad, metsa ja haritavat maad koos maamajade ja taludega

  Sinu maamaja, põllumajandusettevõtte või talu juurde kuulub ka arvestatav kogus maad? Juhul, kui soovid müüa põllumaad ja metsamaad koos hoonetega, ja maatükk on arvestatava pindalaga, ostame kõik koos. Ainult õuealaga talumaju me kahjuks ei osta. Soovi korral võid jätta hooned endale ja müüa ainult metsamaa või põllumaa. Sellisel juhul korraldame vajalikud maamõõtmised ja asjaajamised ise.

  Ostame võsastunud metsamaad

  Sinu metsakinnistule on kunagise raie järel kasvanud väheväärtuslik võsa, millelt raielt ei ole võimalik korralikku tulu teenida? Ostame kogu võsastunud metsakinnistu. Saada meile oma hinnasoov – ning teeme pakkumise kiiresti.

  Soovid müüa osa metsamaast või põllumaast?

  Oleme müüja soovide suhtes paindlikud – kui Sul on suurem põllumaa või metsakinnistu ja soovid müüa sellest ainult osa, püüame leida Sinu jaoks sobiva tehingu. Aitame tehinguga kaasneva asjaajamise ja maamõõtmistega – ning maksame müüjale kogu müügisumma notari deposiitarve kaudu välja kohe.

  Ostame kaasomandis haritavat maad ja metsamaad

  Soovid oma metsamaa või põllumaa osast tulu teenida, kuid see on kaasomandis? Aitame müügiga kaasneva asjaajamisega, kui soovid müüa oma mõttelist osa põllumassiivist või metsamaast. Kui ükski kaasomanikest ostueesõigust kasutada ei soovi, aitame mõõta kinnistu reaalosadeks ja ostame selle kiiresti – oleme Sinu soovide suhtes paindlikud ja proovime leida sobivaima tehingu.

  Ostame põllumaad ja metsamaa looduskaitseliste piirangutega aladel

  Metsamaa või põllumaa paiknemine looduskaitselise piiranguga alal ei takista selle müüki. Looduskaitselised piirangud võivad aja jooksul tekkida nii haruldaste loomade elupaikade avastamisel kui ka mitmetel teistel põhjustel. Oleme ostnud erinevaid kinnistuid nii Natura 2000 aladel kui ka teistel looduskaitseliste piirangutega piirkondades. Küsi meilt pakkumist.

  Ostame riigilt järelmaksuga soetatud metsamaad ja haritavat maad

  Soovid müüa hüpoteegiga koormatud põllumaad ja metsamaad? Küsi pakkumist – kindla müügisoovi korral teeme pakkumise, et jõuda kiire müügitehinguni.

  Kliendid räägivad

  “Tean osaühing ESTEST PR võtmeisikuid alates aastast 2006, mil algas meie koostöö ja asusin koostama Rapla valla suurima uuselamupiirkonna detailplaneeringut. Meelde jäi sihikindlus, millega nad esilekerkinud probleemidele lahendusi otsisid ja ka leidsid. Samuti jäi silma nende rikkalik teadmistepagas kinnisvara puudutavates küsimustes. Julgen OÜ ESTEST PR teenuseid soovitada, kuna olen kindel, et nende abil saavad lahenduse nii kinnisvara ostu ja müügiga seotu kui ka muud keerulisemad kinnisvaraalased küsimused.”

  TÕNIS KURISOO • OÜ VALTU PROJEKT
  “Olen juba alates aastast 1999 teinud maamõõdutöid osaühingule ESTEST PR ja tema klientidele. Olen tegelenud maade tagastamisega, kinnistute jagamisega kui ka kruntide moodustamisega. Töö käigus on tihti kerkinud üles mitmesuguseid kiirelt vastust ja lahendamist vajavaid juriidilisi või muid küsimusi, millele OÜ ESTEST PR meeskond on alati suutnud operatiivselt ja professionaalselt leida vajalikud lahendused. Seetõttu julgen kõigis maadega seotud küsimustes soovitada pöörduda firmasse ESTEST PR.”
  KALMER TABA • KT GEODEESIA