Põllumaa ost

  Võta ühendust!

  PÕLLUMAA OST

  Kogemust üle 25 a
  maa ostul ja müügil

  Abistame maa mõõtmisel
  ja juriidilistes toimingutes

  Vastame kiiresti.
  Tasuta konsultatsioon

  Põllumaa ost. Soovite müüa põllumaad?

  Põllumaa ost üle Eesti – kiire ja turvaline tehing parima hinnaga.
  Hea mullaviljakusega ning ligipääsuga põldu?
  Võsastunud põllumaad? Või rannaäärset karjamaad?
  Kõik pakkumised on oodatud.

  Pakutav põllumaa võib olla nii eraldi kui ka koos metsaga.

  Kui Te soovite müüa ainult osa oma kinnistust, siis korraldame maamõõtmise ja muu asjaajamise omal kulul. Ka sellisel puhul on meil võimalik maksta raha müüjale välja koheselt.

  Kui Teie põllumaa on ostetud riigilt järelmaksu kasutades, siis see ei ole takistuseks ostu-müügilepingu sõlmimisel.

  Ostame samuti kinnistuid looduskaitseliste piirangutega aladel.

  Kui hinnas on saadud kokkuleppele ja müügisoov on kindel, siis ostu-müügitehinguni jõudmine ei võta tavaliselt rohkem aega kui 2–3 päeva.

  Saame pakkuda paremat hinda kui vahendajad – meie eesmärk ei ole Teie arvelt teenida.

  Küsimuste korral võtke julgelt meiega ühendust. Saatke päring või helistage 514 5215

  Põllumaa ost koos metsaga

  Soovid oma maalt tulu teenida ning müüa oma põllumaa ja metsamaa korraga? Ostame mõlemad! Soovid kõrgemat hinda või raha kohe kätte? Arutame Sinu soovi läbi ja saad otsustada, kumba eelistad – meie pakume mõlemat!

  Põllumaa, mets ja metsamaa koos talu või maamajaga

  Soovid müüa põllumaad ja/või metsa koos hoonetega? Juhul, kui maatüki pindala algab mõnest hektarist, ostame Sinu talu, maamaja, maakodu või põllumajandusettevõtte ka koos hoonetega. Kui soovid jätta hooned endale ja müüa ainult põllumaa ja metsamaa, siis teostame vajalikud mõõtmised ja korraldame kogu asjaajamise omal kulul.

  Põllumaa

  Ostame igapäevases kasutuses oleva haritava maa ning ka sööti jäetud põllumaa. Põllumaa harimine ja põllukultuuride kasvatamine on tulus viis maa kasutamiseks. Kuid kui põlluharimine ei ole Sinu kutsumus või Sul tekib vajadus müüa oma kasutusel olevat põllumaad ja soovid selle eest saada head hinda – küsi meilt pakkumist.

  Rohumaa ost

  Kvaliteetne rohumaa on koos karjakasvatuse tõusva populaarsusega järjest enam hinnas. Rohumaa ei püsi aga iseenesest – see nõuab regulaarset hoolt, et kariloomade sööt oleks küllaldane ja toitev. Soovid oma rohumaad või karjamaad müüa? Pakume kiiret tehingut ja raha kohe kätte.

  Ostame osa põllu- või metsakinnistust

  Omad suuremat põllumassiivi või metsakinnistut ja soovid müüa ainult osa sellest? Korraldame asjaajamise Sinu eest! Mõõdame välja sobiva osa kinnistust ja maksame raha müüjale välja koheselt. Oleme Sinu soovide suhtes paindlikud ja proovime leida tehingu, mis on Sinu jaoks sobivaim.

  Ostame mahepõllumajandusmaad

  Eestis on mahepõllumajandusmaa osakaal kõigist põllumaadest ligi 20%, mis on Euroopas kolmas näitaja. Kui Sinu põllumaad ei ole liigse väetamisega koormatud ja soovid selle mahepõllumajandusmaana müüa, ostame selle meeleldi – küsi pakkumist!

  Võsastunud haritav maa

  Haritava maa sööti jätmine parandab mullaviljakust kuid liiga pikaks ajaks unarusse jäetuna hakkab haritava maa viljakatel muldadel kasvama lehtpuuvõsa. Kas sellisel juhul valida haritava maa kulukas taastamistöö või alustada aeganõudvat metsa kasvatamise protsessi? Kolmas võimalus on võsastunud haritav maa müüa ja jätta otsustamine juba uuele omanikule.

  Põllu- ja metsamaa looduskaitseliste piirangutega aladel

  Oleme ostnud haritavat maad Natura 2000 aladel ja teistel looduskaitseliste piirangutega aladel. Asukoht looduskaitsealal ja majandamispiirangud ei ole takistuseks ostu-müügi tehingule.

  Hüpoteegiga koormatud põllumajanduslik maa

  Ostame riigilt hüpoteegiga soetatud põllumajanduslikku maad. Kui müügisoov on kindel, võta meiega ühendust ja küsi pakkumist!

  Soovite müüa kaasomandis põllumaad?

  Soovid müüa mõttelist osa kaasomanduses haritavast maast? Kui oled oma soovi kaasomanikega läbi arutanud ja nad oma ostueesõigust kasutada ei soovi, aitame kaasomandis põllumaa mõõta reaalosadeks ja korraldame kogu müügiga kaasneva asjaajamise.

  Kliendid räägivad

  “Tean osaühing ESTEST PR võtmeisikuid alates aastast 2006, mil algas meie koostöö ja asusin koostama Rapla valla suurima uuselamupiirkonna detailplaneeringut. Meelde jäi sihikindlus, millega nad esilekerkinud probleemidele lahendusi otsisid ja ka leidsid. Samuti jäi silma nende rikkalik teadmistepagas kinnisvara puudutavates küsimustes. Julgen OÜ ESTEST PR teenuseid soovitada, kuna olen kindel, et nende abil saavad lahenduse nii kinnisvara ostu ja müügiga seotu kui ka muud keerulisemad kinnisvaraalased küsimused.”

  TÕNIS KURISOO • OÜ VALTU PROJEKT
  “Olen juba alates aastast 1999 teinud maamõõdutöid osaühingule ESTEST PR ja tema klientidele. Olen tegelenud maade tagastamisega, kinnistute jagamisega kui ka kruntide moodustamisega. Töö käigus on tihti kerkinud üles mitmesuguseid kiirelt vastust ja lahendamist vajavaid juriidilisi või muid küsimusi, millele OÜ ESTEST PR meeskond on alati suutnud operatiivselt ja professionaalselt leida vajalikud lahendused. Seetõttu julgen kõigis maadega seotud küsimustes soovitada pöörduda firmasse ESTEST PR.”
  KALMER TABA • KT GEODEESIA

  Kuidas hinnata oma müüdava põllumaa väärtust?

  Eesti põllumaade väärtust ja hinda mõjutavad nii kvalitatiivsed tegurid kui ka asukoht ja ligipääsetavus. Kuid üks või teine ei aita maa väärtusest kindlat pilti ette saada – olulised on mõlemad.

  Põllumaa peamised kvalitatiivsed hinnategurid

  Mullaviljakus ehk boniteet

  Põllumaa väärtuse ja ka hinna esimene kujundaja on põllumaa viljakus ehk boniteet. Lihtsustatult on see mullale antud viljakuse hinnang 100 punkti skaalal. Eestis on looduslikult kõrgema mullaboniteediga piirkonnad Kesk-Eestis ehk Järvamaal, Tartumaal, Jõgevamaal, Viljandimaal. Maa-ameti 2019. aasta turuülevaatest järeldub, et mullaboniteedi tõus ühe punkti võrra tõstab põllumaa hektari hinda keskmiselt 33,3 € võrra.

  Kuidas tõsta ja säilitada mullaviljakust looduslikult madalama boniteediga põldudel, et maa väärtust ja müügihinda tõsta? Mahepõllumajanduses kasutatakse orgaanilisi väetisi – sõnnik, kompost, virts ja haljasväetis, et soodustada bioloogilist aktiivsust toites mullas elutsevaid baktereid ja seeni. Lisaks aitab mullaviljakust tõsta põllumaa mõneks ajaks sööti jätmine ehk harvem harimine. Kallakul asuvatel põllumaadel tuleks püüda vähendada erosiooniohtu ehk takistada viljakate muldade ärakandumist.

  Põllumaa või põllumassiivi pindala

  Põllumaade ostu puhul ei kehti üldine hinnakujunduse reegel, mille järgi hulgi ostes on ühikuhind madalam. Tegelikult on põllumaa müümisel vastupidi – mida suurem on põllumassiiv, seda kõrgem on hektari mediaanhind

  Maa-ameti 2019. aasta turuüevaate kohaselt tõuseb hektari mediaanhind iga lisanduva hektari kohta keskmiselt 9,6 eurot. Seega üldine standard näitab – mida suure põllumassiiv, seda kõrgem hektarihind. Individuaalsete tehingute puhul mängib siiski suurt rolli põllumassiivi olemus.

  Registreering PRIA põllumassiivide registris

  Põllumaa osaline või täielik kandmine PRIA põllumassiivide registrisse võimaldab sellele osale maatükist taotleda PRIA toetusi ning on seetõttu maa väärtuse kasvatamisel oluline tegur. Sissekannet PRIA registrisse tasub maa väärtuse tõstmiseks kindlasti kaaluda, sest iga lisaprotsent maast mis on registrisse kantud, tõstab põllumaa väärtust ja hinda.

  Kuidas mõjutab põllumaade hinda asukoht ja ligipääsetavus?

  Asukoht Eestis

  Põllumaa asukoha ja hinna omavaheline seos kattub osaliselt nii mullaviljakuse kui ka ligipääsetavusega. Maa-ameti statistika kohaselt on kõige kõrgema hektari mediaanhinnaga põllumaad Jõgevamaal, Põlvamaal, Tartumaal, Lääne-Virumaal, Viljandimaal ja Valga maakonnas, kus on ka muldade viljakus kõige kõrgem. 

  Läänemaal ja eriti Saaremaal ning Hiiumaal, kus on üldiselt kapriissemad madalama viljakusega mullad ning mandrilt keerulisem ligipääs, on ka põllumaa hektari mediaanhinnad madalamad.

  Ligipääsetavus

  Ligipääsetavuse mõõdikuna kasutatakse üldjuhul kaugust suurematest teedest ning põllumaa kasutusotstarbe ja loomuse poolest on tegemist väga olulise hinnakujundajaga. Seos ligipääsetavuse ja hektari mediaanhinna vahel on selge: mida kaugemal on põllumaa teest, seda madalam on hektari mediaanhind. Kuna tegemist on hinnakujundajaga, mida on suuri kulutusi tegemata pigem keeruline muuta, tasub keerulise ligipääsetavusega maade omanikel arvestada vastavalt ka madalama müügihinnaga.

  Allikas: Maa-Ameti “Haritava maa 2019. aasta turuülevaade”

   Täname saadetud päringu eest!

   Palun jätke oma hinnasoov, et saaksime Teile teha pakkumise kiiresti ja mugavalt.

   Soovin saada eestimetsaost.ee uudiskirja

   Lubame, et me ei levita meile usaldatud kontakte!
   Täname sõnumi eest. See saadeti teele.