Võta ühendust!

  METSA OST
  PÕLLUMAA OST

  Kogemust üle 25 a
  maa ostul ja müügil

  Abistame maa mõõtmisel
  ja juriidilistes toimingutes

  Vastame kiiresti.
  Tasuta konsultatsioon

  Kuidas kujuneb metsamaa või põllumaa hind?

  Kliendid räägivad

  “Tean osaühing ESTEST PR võtmeisikuid alates aastast 2006, mil algas meie koostöö ja asusin koostama Rapla valla suurima uuselamupiirkonna detailplaneeringut. Meelde jäi sihikindlus, millega nad esilekerkinud probleemidele lahendusi otsisid ja ka leidsid. Samuti jäi silma nende rikkalik teadmistepagas kinnisvara puudutavates küsimustes. Julgen OÜ ESTEST PR teenuseid soovitada, kuna olen kindel, et nende abil saavad lahenduse nii kinnisvara ostu ja müügiga seotu kui ka muud keerulisemad kinnisvaraalased küsimused.”

  TÕNIS KURISOO • OÜ VALTU PROJEKT

  “Olen juba alates aastast 1999 teinud maamõõdutöid osaühingule ESTEST PR ja tema klientidele. Olen tegelenud maade tagastamisega, kinnistute jagamisega kui ka kruntide moodustamisega. Töö käigus on tihti kerkinud üles mitmesuguseid kiirelt vastust ja lahendamist vajavaid juriidilisi või muid küsimusi, millele OÜ ESTEST PR meeskond on alati suutnud operatiivselt ja professionaalselt leida vajalikud lahendused. Seetõttu julgen kõigis maadega seotud küsimustes soovitada pöörduda firmasse ESTEST PR.”

  KALMER TABA • KT GEODEESIA

  Millist metsa ja põllumaad me ostame?

  Plaanid oma metsa, metsamaa või põllumaa müüki? Vaata, millist metsa ja maad me ostame

  Põllumaa ost

  Ostame igapäevases kasutuses oleva haritava maa ning ka sööti jäetud põllumaa. Põllumaa harimine ja põllukultuuride kasvatamine on tulus viis maa kasutamiseks. Kuid kui põlluharimine ei ole Sinu kutsumus ja soovid oma haritava maa eest head hinda saada, küsi meilt pakkumist.

  Meile võib müügiks pakkuda erinevate kasutusotstarvetega põllumaad: aktiivselt haritavat põllumaad, rohumaad, karjamaad. Ostame kõrge boniteediga haritavat maad ja sööti jäetud või võsastunud põllumaad. 

  Ostame põllumaad sõltumata asukohast. Põllumassiivid Ida-Virumaal ja Saaremaal on sama teretulnud kui haritav maa Tartumaal või Järvamaal. Ostame väiksemaid põllulappe ja müüja soovi korral mitu kinnistut samaaegselt. Ootame pakkumisi nii kasutuseta maadele kui ka kehtiva rendilepinguga põldudele.

  Saame teha põllumaa hinnapakkumise kiiresti ja mugavalt, kui saadate müüdava kinnistu kohta võimalikult detailsed andmed – suureks abiks hinnapakkumise tegemisel on katastritunnus(ed) ja teiepoolne hinnasoov. Kui vajate abi maa müügiga seotud asjaajamisel – näiteks maast sobiva tüki välja mõõtmisel või kaasomandis maa reaalosadeks jagamisel – saame koostööpartnerite abiga kiiresti aidata. Kindla müügisoovi korral katame asjaajamisega seotud kulud ise.

  Soovite müüa põllumaad? Küsige kindlasti pakkumist ka meilt. Tagame turvalise tehingu tasumisega läbi notari deposiitarve ja soovi korral on võimalik vormistada kiire tehing kohese tasumisega. 

  Metsamaa ost

  Ostame metsamaad – müügiks sobivad palumetsad ja nõmmemetsad, haavikud ja kaasikud, segametsad ja ka kõik teised metsatüübid. Ostame metsamaad erinevatel maastikutel, erineva küpsusastmega ning nii teostatud kui ka teostamata raiega. Soovid oma metsamaad müüa? Ootame pakkumisi üle Eesti!

  Teil on kasvufaasis noorendik mida soovite müüa? Või hoopis keskealine mets, mis vajab hooldustöid? Küsige meilt hinnapakkumist ja ostame erinevas küpsusastmes metsa koos maaga.

  Erinevate metsatüüpide raieküpsuse saavutamine võib võtta halli lepa puhul ca 50 aastat kuid kuuse või männi puhul 80-120 aastat. Kui te ei soovi oodata metsa raieküpsuse saavutamist ja soovite juba täna metsalt tulu teenida, on mõistlik müüa mets koos metsamaaga. 

  Juhul, kui metsa majandamine ei ole teie igapäevatöö, soovitame raieõiguse müügi asemel müüa raieküpse metsa koos metsamaaga. Nii on müügist saadav tulu kõrgem ja organiseeritud uuendusraie ettevalmistustöödega, puidu sortimentideks jagamisega, kokkuveoga ja raieala looduslikuks uuenemiseks ettevalmistusega jääb metsafirma hooleks. Samuti on siis uue omaniku teha ka metsa uuendus, mis on raie järgselt iga metsaomaniku kohustus ning millega kaasnevad vastavalt uuendusviisile kulud metsa istutamisele ja hooldustöödele.

  Soovite metsamaalt tulu teenida? Küsige meilt hea hinnaga pakkumist – saatke meile andmed kinnistu kohta, katastritunnus(ed) ja oma hinnasoov. Nii saame teha teie metsamaale hinnapakkumise kiiresti ja mugavalt. 

  Põllumaa ost koos metsaga

  Soovid oma metsalt ja maalt tulu teenida ning müüa oma põllumaa ja metsamaa korraga? Ostame mõlemad! Soovid kõrgemat hinda või raha kohe kätte? Arutame Sinu soovi läbi ja saad otsustada, kumba valikut eelistad – meie pakume mõlemat!

  Mets, metsamaa ja põllumaa koos talu või maamajaga

  Soovid müüa metsamaad ja/või põllumaad koos hoonetega? Juhul, kui maatüki pindala algab mõnest hektarist, ostame Sinu talu, maamaja, maakodu või põllumajandusettevõtte ka koos hoonetega. Kui soovid jätta hooned endale ja müüa ainult metsa- ja põllumaa, siis teostame vajalikud mõõtmised ja korraldame kogu asjaajamise omal kulul.

  Ostame osa metsa- või põllukinnistust

  Omad suuremat põllumassiivi või metsakinnistut ja soovid müüa ainult osa sellest? Korraldame asjaajamise Sinu eest! Mõõdame välja sobiva osa kinnistust ja maksame raha müüjale välja koheselt. Oleme Sinu soovide suhtes paindlikud ja proovime leida tehingu, mis on Sinu jaoks sobivaim.

  Rohumaa ostmine

  Kvaliteetne rohumaa on koos karjakasvatuse tõusva populaarsusega järjest enam hinnas. Rohumaa ei püsi aga iseenesest – see nõuab regulaarset hoolt, et kariloomade sööt oleks küllaldane ja toitev. Soovid oma karjamaad või rohumaad müüa? Pakume kiiret tehingut ja raha kohe kätte.

  Võsastunud põllumaa

  Põllumaa sööti jätmine parandab mullaviljakust kuid liiga pikaks ajaks unarusse jäetuna hakkab haritava maa viljakatel muldadel kasvama lehtpuuvõsa. Kas sellisel juhul valida põllumaa kulukas taastamistöö või alustada aeganõudvat metsa kasvatamise protsessi? Kolmas võimalus on võsastunud põllumaa müüa ja jätta otsustamine juba uuele omanikule.

  Mahepõllumajandusmaa

  Eestis on mahepõllumajandusmaa osakaal kõigist põllumaadest ligi 20%, mis on Euroopas kolmas näitaja. Kui Sinu põllumaad ei ole liigse väetamisega koormatud ja soovid selle mahepõllumajandusmaana müüa, ostame selle meeleldi – küsi pakkumist!

  Teostatud raiega metsamaade ost

  Kui Sinu metsakinnistul on teostatud osaline või täielik raie ning Sa ei soovi metsa edasise majandamisega enam tegeleda, on mõistlik raiutud metsakinnistu müüa kellelegi, kes alustaks vastutustundlikult metsamajandamise uut tsüklit. Ostame teostatud raiega metsamaa suurima heameelega – ja saame pakkuda paremat hinda kui vahendajad!

  Metsanoorendik

  Metsanoorendik vajab pidevat hoolt, et sellest kasvav raieküps mets oleks kvaliteetne ja kõrgemas hinnas. Siinkohal on oluline asjatundlikkus raiete teostamisel, et peapuuliigi isenditele jääks piisavalt valgust ja toitaineid. Töö keerukuse tõttu jätavad mitmed metsaomanikud metsanoorendiku hooldamise metsafirma hooleks – mis on mõistlik aga ka kulukas tegevus. Teine võimalus on metsanoorendik müüa, et hooldustööd jääksid tulevase omaniku teha.

  Keskealise metsaga metsamaa

  Keskealine mets on Eesti metsavarude kõige olulisem osa, moodustades ca kolmandiku kõigist metsamaadest. Peamise hooldustöö ehk harvendusraie käigus saadav puit on juba kasutuskõlblik, kuid raieküpsuseni viib veel mõnikümmend aastat hoolt ja kannatust. Keskealise metsa müük on juba oluliselt tulusam kui noorendiku müük – ning kogemustega metsafirmana oskame seda vastutustundlikult hooldada.

  Ostame raieküpse metsaga metsamaad

  Kõige hinnalisem metsamaa liik on raieküpse metsaga metsamaa. Selles etapis on puud täies elujõus ja nende puit kõige väärtuslikum. Kui raieküpses metsas raie teostamata jätta, hakkab puidu kvaliteet ja ka metsa väärtus järk-järgult langema. Soovid oma metsalt tulu teenida? Ostame Sinu raieküpse metsaga metsamaa – saame pakkuda paremat hinda kui vahendajad.

  Raieõiguse ost

  Raieküpse metsa müük ilma metsamaata tuleb päevakorda tavaliselt siis, kui metsaomanik soovib raieküpselt puidult tulu teenida kuid metsa uut elutsüklit ise alustada. Metsa raie koos ettevalmistuste ja järeltegevustega on mõistlik jätta asjatundlikule metsafirmale. Ostame Sinu metsa raieõiguse – austame kokkuleppeid, tasume kokkulepitud tasu õigeaegselt ja jätame raiutud metsamaa seisukorra selliseks, et sellel oleks lihtne metsa uut eluringi alustada.

  Metsa- ja põllumaa looduskaitseliste piirangutega aladel

  Oleme ostnud maatükke Natura 2000 aladel ja teistel looduskaitseliste piirangutega aladel. Asukoht looduskaitsealal ja majandamispiirangud ei ole takistuseks ostu-müügi tehingule.

  Hüpoteegiga koormatud haritav maa ja metsamaa

  Ostame riigilt hüpoteegiga soetatud metsamaad ja põllumaad. Kui müügisoov on kindel, võta meiega ühendust ja küsi pakkumist!

  Soovite müüa kaasomandis metsamaad ja põllumaad?

  Soovid müüa mõttelist osa kaasomanduses metsamaast või põllumaast? Kui oled oma soovi kaasomanikega läbi arutanud ja nad oma ostueesõigust kasutada ei soovi, aitame kaasomandis kinnistu mõõta reaalosadeks ja korraldame kogu müügiga kaasneva asjaajamise.

  EstEst PR – ligi 25 aastat kogemust metsa- ja maatehingutega

  Oleme tegelenud metsa ja metsamaade ostu ja müügiga juba alates 1994. aastast.

  Meil on pikaajaline kogemus metsa- ja maatehingutes ning meil on välja kujunenud tugevad stabiilsed partnerid nii metsa- kui ka põllumajandussektoris.

  Soovid müüa oma raieküpset metsamaad, noorendikku või raieõigust? Sul on võsastunud põllumaa, karjamaa või looduskaitseliste piirangutega maa müügisoov – me leiame lahenduse. Ostame kinnistuid üle Eesti.

  Aktiivselt metsa ja maa majandamisega tegeleva ettevõttena saame pakkuda paremat hinda kui vahendajad – meie eesmärk ei ole Sinu arvelt teenida. Võta meiega ühendust!

  Viimased postitused

  Millist metsa ja metsamaad me ostame?

  Oled müümas metsa ja metsamaad? Erinevate metsa- ja metsamaa tüüpide müük toob endaga kaasa nii erineva hinna kui ka protsessid, mida müügi käigus tuleks silmas pidada. Ostame raieküpset metsa, teostatud raiega metsamaad, metsanoorendikke, keskealise metsaga metsamaad, kuid ka raieõigust, kui soovid jätta metsamaa endale.

  Millist põllumaad või haritavat maad me ostame?

  Soovid oma põllumaalt tulu teenida? Ootame kõiki pakkumisi üle Eesti. Ostame haritavat maad, rohumaad, võsastunud põllumaad, põllumaad koos metsaga ja kõiki teisi põllumaa liike. Soovid teada, mis mõjutab maa väärtust? On selleks mulla viljakus, põllu ligipääs, asukoht või geograafilised piirangud? Loe lähemalt ja saad teada.