Nagu metsa ja metsamaa puhul on ka põllumaa müügis erinevaid tegureid, mis selle väärtust mõjutavad. Olgu nendeks mulla viljakus, põllu ligipääs, asukoht või geograafilised piirangud – maade turult leiab natuke kõike. Kui soovid oma põllumaad müüa, siis tasub teada, millist tüüpi põllumaad parajasti müüd. See aitab Sul saada ülevaate oma maa väärtusest. Millist põllumaad me ostame?

Haritav maa

Üks levinumaid ja tulusamaid viise põllumaa kasutamiseks on selle harimine ja erinevate põllukultuuride kasvatamine. Haritav maa nõuab aastaringset hoolt – väetamine, kündmine ja kobestamine, istutamine, saagikoristus ja palju muud. Kui haritav maa sööti jätta ehk selle harimine aastaks või isegi mitmeks lõpetada, parandab see mullaviljakust – kuid liiga kauaks seisma jättes võsastub. Kui soovid oma haritava maa eest head hinda saada, küsi meilt pakkumist.

Rohumaa

Karjakasvatus kogub järjest enam populaarsust ja nõudlus kvaliteetse rohumaa järele kasvab. Nagu haritav maa nõuab ka rohumaa hoolt, harimist, väetamist ja iga mõne aasta tagant uue rohuseemne külvamist – et saadav hein oleks kvaliteetne ja kariloomade jaoks toitev. Olgu tegemist karjamaa või rohumaaga, ostame selle kiiresti ja hea hinnaga.

Võsastunud põllumaa

Kui põllumaa on jäänud hooleta või liiga kauaks sööti, hakkab sellel peagi kasvama lehtpuuvõsa. Nüüd seisab põllumaa omanik valikute ees. Esimene neist on lasta võsastumisel kontrollitult jätkuda ja kasvatada maatükile mets. See nõuab aega, vaeva ja asjatundlikku hoolt – õigeaegselt teostatud raieid ja metsandusalaseid teadmisi. Kui võsaalune muld on väga hea kvaliteediga, tuleb mängu teine variant – põllumaa taastamine. See on kõige lihtsam ja soodsam siis, kui endal vajalik tehnika olemas, kuid kindlasti ei ole tegemist lihtsa ülesandega. Võsa tuleb maha raiuda, juured eemaldada ja maa korralikult läbi harida, et see põllukultuuride kasvatamiseks valmis oleks. Kolmas võimalus on maa müüa, et otsuse ja vajalikud tööd saaks teha juba uus omanik.

Mahepõllumajandusmaa

Mahepõllumajandusmaaks kõlbavad vaid need haritavad maatükid, mida ei ole liigse väetamisega koormatud. Eestis on mahepõllumajandusmaid kõigist põllumaadest koguni 18,9% (2016 aasta seisuga), mis on Euroopas kolmas näitaja. Mahepõllumajandus kogub populaarsust ja kui soovid enda maatükki müüa, ostame selle meeleldi – korraldame kogu asjaajamise Sinu eest.

.

Põllumaa koos metsaga

Kui soovid müüa oma põllumaa ja metsamaa korraga, ostame mõlemad! Kui soovid oma maalt tulu teenida, küsi meilt hinnapakkumist. Soovid kõrgemat hinda või raha kohe kätte? Arutame Sinu vajadused läbi ja saad otsustada, kumba eelistad – meie pakume mõlemat.

Põllumaa koos talu või maamajaga

Kui Sul on talu või maamaja, mille juures on arvestatav kogus maad (alates mõnest hektarist), saad selle müüa ka koos hoonetega. Kui soovid müüa aga ainult talu juurde kuuluva põllumaa ja maja koos ümbritseva õuealaga endale jätta, ei ole see takistuseks müügitehingule. Korraldame maamõõtmise ja muu asjaajamise omal kulul, et saaksid muretult maa müügist tulu teenida ja maamajas rahus edasi toimetada.

Osa põllukinnistust

Sul on suurem põllumassiiv ja soovid müüa ainult osa sellest? Korraldame asjaajamise Sinu eest – mõõdame müüdava maatüki välja ja maksame raha müüjale välja koheselt. Kui Sul on metsamaa ja põllumaa ning soovid müüa ainult ühte osa, aitame teoks teha ka selle müügitehingu. Küsi meilt pakkumist – oleme müüja soovide suhtes paindlikud ja proovime leida just sellise tehingu, mis Sulle sobib.

Kaasomanduses põllumaa

Soovid müüa oma osa kaasomandis põllumaast? Enne kui oma mõttelist osa müügiks pakud, aruta müügisoov kaasomanikega läbi, sest neile kehtib ostueesõigus. Võimalusel võiks mõttelised osad jagada omanike vahel reaalosadeks, sest see annab igale omanikule oma põllumaa osa üle suurema kontrolli ja vabaduse. Oled kaasomanikega omavahel reaalosadeks jagamise kokku leppinud? Saame aidata Sinu osa väljamõõtmisel ja asjaajamisel. Võta meiega ühendust!

Hüpoteegiga põllumaa

Kui põllumaa on koormatud hüpoteegiga, siis see ei ole takistuseks müügitehingule.

Põllumaa looduskaitseliste piirangutega alal

Oleme ostnud maatükke Natura 2000 aladel ja teistel looduskaitseliste piirangutega aladel. Kui Sul on soov oma maatükki müüa, siis looduskaitseline piirang ei ole takistuseks ostu-müügi tehingule.

Soovid oma põllumaalt tulu teenida? Ootame kõiki pakkumisi üle Eesti. Võta meiega ühendust päringuvormi kaudu ja kirjelda oma müügisoovi. Kui oled müügisoovis kindel ja oleme saavutanud kokkuleppe, jõuame ostu-müügitehinguni 2-3 päevaga.