Iga metsaomaniku kohustus on majandada oma metsa vastutustundlikult. Üks vastutustundliku metsamajanduse ja ka metsa majandamise hea tava alustalasid on metsa uuendamine, et järgmistele põlvkondadele jääks samaväärne või ideaaljuhul väärtuslikum mets. Mis on metsa uuendamine, milliseid töid see endas sisaldab ja millal tuleb metsa uuendada?

Millal tuleb metsa uuendada?

Metsa uuendamine tuleb päevakorda tavaliselt pärast lageraiet. Kurvema stsenaariumi kohaselt tuleb aga metsauuendus ette võtta pärast metsaosa hukkumist. Metsaseaduse kohaselt peab metsauuenduse ette võtma vähemalt 0,5 hektari suurusel metsaosal, millel on teostatud uuendusraie või mis on hukkunud. Metsauuendusega peab alustama hiljemalt kahe aasta jooksul ning mets peab olema uuenenud 5 aasta jooksul pärast hukkumist või raiet.

Erand on metsamaa müük. Juhul, kui metsauuenduse kohustusega metsamaa müüakse, kandub metsamaa ostul uuenduse kohustus üle uuele omanikule. Metsamaa müügi järgselt arvestatakse metsauuenduse kohustust alates raiest või metsaosa hukkumisest, mitte alates müügitehingu toimumise hetkest.

Milliseid töid metsa uuendamine endas sisaldab?

Metsa uuendamisel ei pea alati uut metsa istutama. Metsa uuendamise võtteid on mitmeid ja jääb omaniku otsustada, millist ta neist kasutada soovib. Metsa uuendustööde hulka kuuluvad:

  • Maapinna ettevalmistus (vajadusel maaparandus), et tagada võimalikult soodne kasvupinnas istikute kasvuks, puuseemnete külvamiseks või metsa looduslikuks uuenemiseks
  • Puude istutamine
  • Puuseemnete külvamine
  • Hooldustööd väikeste puude toite- ja valgustingimuste parandamiseks
  • Loodusliku uuenemise soodustamine (millega arvestatakse juba raie ajal jättes kasvama optimaalse arvu seemnepuid).

Metsa uuendamise viisi valikule ettekirjutusi ei ole, kuid kõigi nende rakendamine peab tagama sama tulemuse: 5 aasta jooksul alates metsa hukkumisest või uuendusraiest peab olema mets uuenenud. Uuendamine loetakse edukaks siis, kui kogu uuendatud alal kasvavad kasvukohatüüpi arvestades sobivad puud, mille kogus ja kasv tagavad uue metsa eduka tekke.

Eduka metsauuenduse planeerimisel tasub lähtuda kasvukohatüübist, mis aitab määrata nii sobivaima puuliigi kui ka kõige mõistlikuma uuendamise viisi. Samuti tasub kindlaks teha aluspinna seisukord ja vajadus ettevalmistustöödeks arvestades ka hilisemaid hooldustöid nii metsanoorendikul kui ka noores ja keskealises metsas.

Mis juhtub, kui jätta mets uuendamata?

Metsa uuendamise kohustusest päästab ainult metsamaa müük. Metsa uuendamist ei ole mõistlik jätta ainult looduse hooleks. Iga vastutustundliku metsaomaniku kohustus kuid ka huvi peaks olema metsale kvaliteetse ja elujõulise järelkasvu tagamine. Metsaseaduse järgset kohustust käib kontrollimas keskkonnaamet valides igal aastal välja hulga 2-5 aasta eest raiutud või hävinud metsaalasid. Metsauuenduse edukust kontrollitakse lugedes kokku noored puud uuendatud alal.

Kui metsaala on ühtlaselt piisavas koguses elujõuliste noorte puudega kaetud, ei ole metsaomanikul vaja millegi pärast muretseda. Juhul, kui noori puid on liiga vähe ja metsaomanik ei ole taotlenud uuendustööde tähtaja pikendamist, võib keskkonnaamet kohustust metsaomanikule läbi märgukirja või ettekirjutuse meelde tuletada.

Lisaks keskkonnaametile võib metsauuendusega venitavat metsaomanikku hakata korrale kutsuma ka naaberkinnistu omanik, kes soovib oma metsas teha lageraiet, sest uuendamata metsamaaga piirneval kinnistul ei ole uuendusraie tegemine lubatud.

Kas metsa uuendamiseks on võimalik ka toetust saada?

Metsa uuendamise toetust on võimalik taotleda Erametsakeskuselt. Toetatakse metsataimede soetamist ja istutamist, kuid ka metsa aluspinna ette valmistamist ja uuendatud metsa hooldamist. Tasub silmas pidada, et tööd, millele toetust küsitakse, peavad olema tehtud enne taotluse esitamist.

Toetust saavad taotleda nii erametsaomanikud kui ka metsaühistud, kusjuures metsaühistu kaudu taotlust esitades on toetuse määrad kaks korda kõrgemad. Alates 2020. aastast saavad oma liikmetele toetusi taotleda ainult metsaühistud.

Metsa uuendamise toetuse kohta saab lähemalt lugeda Erametsakeskuse kodulehelt.

Soovid metsa uuendamise jätta kogenud metsafirma hooleks?

EstEst PR OÜ saab kogenud metsa majandamise ettevõttena aidata metsa uuendamisega seotud küsimustes. Samuti ostame teostatud raietega metsamaad ja võtame metsa vastutustundliku uuendamise kohustuse meeleldi enda kanda. Soovid küsida metsauuenduse alast nõu või müüa raiutud metsamaad? Ootame küsimusi ja pakkumisi üle Eesti. Võta meiega ühendust telefonil 514 5215, kirjuta e-posti aadressile info@eestimetsaost.ee või saada päring läbi kontaktivormi.