Uuendatud 22.12.2021

Põllumaade ostmine on meie igapäevatöö osa olnud juba üle 25 aasta ning seetõttu tunneme ostu-müügi tehingu üksikasju peensusteni. Millega peaks aga põllumaad müüv eraisik või ettevõte müügitehingu käigus arvestama ning milline näeb välja müügiprotsess? Põllumaade ostuga tegeleva ettevõttena saame anda näpunäiteid, kuidas põllumaad edukalt müüa.

Ostame haritavat maad. Kuidas näeb välja põllumaa müügiprotsess?

Usaldusväärne ja läbipaistev ostu-müügiprotsess algab tavaliselt müüja huvist oma maa müügist tulu teenida. Tasub valvas olla spekulantide ehk vaheltkasuvõtjate suhtes, kes soovivad põllumaad poolmuidu kätte saada, et need siis võimalikult suure vaheltkasuga edasi müüa. 

Enne müügipakkumise tegemist tasub teha taustatööd ja uurida põllumaade ostmisega tegeleva ettevõtte kohta. Omalt poolt soovitame müüa ettevõttele, millel on pikaajaline kogemus ja kes tegeleb ise või koostööpartnerite abiga põllumaade majandamisega.

Eestimetsaost.ee kodulehe omanik on EstEst PR OÜ. Oleme põllumaade majandamise, ostu ja müügiga tegelenud aastast 1992 ning meie maaportfellis on kinnistuid üle Eesti. Kuna tegeleme ise aktiivselt metsamaade majandamisega ja meil on usaldusväärsed partnerid põllumajandussektoris, saame põllumaade ostul pakkuda paremat hinda kui vahendajad. Müügiprotsess meile müües näeb välja järgmine:

 1. Saatke päring, milles kirjeldate müüdavat põllumaad. Lisage hinnapäringusse kõik olulised detailid, katastritunnus ja oma hinnasoov, et saaksime pakkumise teha kiiresti ja mugavalt.
 2. Analüüsime saadud päringut, vajadusel küsime lisainfot ja teeme ostuotsuse üldjuhul mõne tööpäeva jooksul.
 3. Juhul kui koos maatehinguga soovite abi asjaajamisel – näiteks maa mõõdistamisel kui soovite müüa osa maast või asjaajamisel, kui tegemist on ühisomandis maaga – saame sellega koostööpartnerite abil operatiivselt aidata. Kindla müügisoovi korral katame asjaajamisega seotud kulud ise.
 4. Pakkumise sobivuse korral vormistame ostu-müügi tehingu notari juures. Raha tasume notari deposiitkonto kaudu, mis tagab müüja jaoks turvalise tehingu. 

Tänu pikaajalisele kogemusele saame alati pakkuda ausat hinda ja turvalist tehingut. Müüja soovil võimaldame ka kiiret tehingut ja raha kohe kätte.

Milliste põllumaade eest on võimalik saada kõrgemat hinda?

Põllumaade hinnakujunduses on mitmeid faktoreid, mis tagavad kõrgema väärtuse ja müügihinna. Kahjuks on suuremat osa hinnakujunduses olulistest teguritest põllumaade väärtuse tõstmiseks keeruline muuta, kuid neid tasub teada ja ka arvestada.

Maa-Ameti turuülevaadetest lähtuvalt on kõrgemat hinda võimalik saada põllumaade eest, mis:

 • On kõrgema mullaviljakuse ehk boniteediga – iga boniteedipunktiga tõuseb hektari mediaanhind keskmiselt 33,3 € (2019)
 • Asuvad Lääne-Viru maakonnas, Jõgeva maakonnas ja Põlva maakonnas ning Tartumaal, Viljandimaal, Valgamaal ja Järvamaal
 • On suurema pindalaga – iga lisanduva hektariga tõuseb hektari mediaanhind keskmiselt 9,6 € (2019)
 • On osaliselt või täielikult registreeritud PRIA põllumassiivide registris (iga lisanduv registreeritud protsent maatükist tõstab hektari mediaanhinda)
 • Asub hea ligipääsetavusega kohas ehk teede lähedal.

Üks väheseid tegevusi, mida põllumaade väärtuse ja müügihinna tõstmiseks ise ära teha saab on mullaviljakuse tõstmine. Selleks on mitmeid võimalusi – näiteks orgaanilise aine mulda viimine mullaorganismide aktiivsuse tõstmiseks ehk väetamine või hoopis maa mõneks ajaks sööti jätmine ehk põlluharimisest hoidumine. Teiste hinnategurite puhul on hea neist teadlik olla, et teaksite, kuidas need müügihinna kujundamisel rolli mängivad.

Ostame põllumaad aastaringselt. Millal on parim aeg põllumaad müüa?

Meie põllumaade ostmise kogemuse põhjal on põllumaa müügiks või ostuks hea sisuliselt iga aeg, kuna põllumaade väärtus kasvab aasta-aastalt stabiilselt. See tähendab, et põllumaade müügist saadav tulu on igal aastal kasvanud mis tähendab, et põllumaad omades on võimalik müügist igal juhul tulu teenida. Teistpidi on võimalik põllumaad ostes saada täna soodsam tehing kui aasta või kahe aasta pärast. 

Sellest hoolimata on põllumaade ostu-müügitehingutes välja kujunenud teatud sesoonsus. Huvi põllumaade ostu vastu elavneb üldjuhul enne kevadet, sest algamas on uus hooaeg. Seetõttu tehakse suur osa tehingutest märtsis, aprillis ja mais, kus nõudlus turul on suur ja maa eest on võimalik saada ka natuke kõrgemat hinda.

Kõige väiksem tehingute aktiivsus on aga augustis ja septembris ehk hooaja lõpus saagikoristuse ajal, mil ka hinnad on paratamatult madalamad, sest uus omanik peab maa kasutamiseks järgmist hooaega ootama. Madalhooajal tasub olla eriti valvas vahendajate suhtes, kes püüavad madalat müügiaktiivsust enda kasuks pöörata ja hinna alla tuua, et hiljem suurt vaheltkasu teenida.

Millist tüüpi põllumaid me ostame?

Meile võib pakkuda erinevat tüüpi põllumaid üle Eesti. Põllumaade ostmine on meie põhitegevus ja seetõttu leiame kasutusotstarbe või uue väärilise omaniku igat tüüpi põllumaale:

 • Haritava maa ost – ostame omaniku poolt aktiivses kasutuses oleva või kehtiva rendilepinguga haritava maa
 • Karjamaade ja rohumaade ost – ostame aktiivselt karjatatava rohumaa
 • Sööti jäetud ja võsastunud põllumaad – ostame põllumaad, mis on söötis või liiga kauaks sööti jäetud ja seetõttu võsastunud
 • Põllumaad koos talumajadega ja põllumajandusettevõtted
 • Osa põllukinnistust – kui soovite jätta osa maast endale 
 • Hüpoteegiga koormatud põllumaad – ostame ka maad, mis on ostetud riigilt järelmaksu kasutades
 • Kaasomanduses põllumaad – ostame kogu põllumaa tervikuna või aitame maa reaalosadeks jagada.
 • Põllumaad piirangualadel – looduskaitselised piirangud ei takista ostu-müügitehingut

Leiame lahenduse põllumaade ostmiseks kui müüja müügisoov on kindel ning pakume õiglast hinda. Küsi pakkumist!

Millised on põllumaade hinnatrendid viimastel aastatel?

Haritava maa omanikud võivad endiselt kergendatud hingata, sest põllumaade hinnad on igal aastal saavutanud rekordtaseme. See tähendab, et põllumaade müümisel võib suhteliselt kindel olla tulusale tehingule, kusjuures mida varem on põllumaa soetatud, seda suurem on olnud suhtelise väärtuse kasv. Näiteks 2004 aastal ostetud põllumaa hektari mediaanhind tegi 2018. aastaks 757% suuruse hüppe.

Põllumaa on üldiselt investeering, mis tagab stabiilse kasvu ja nõuab suhteliselt vähe tegelemist. See tähendab, et olemasoleva põllumaa müümisega on võrreldes ostuhetkega kasumisse jäämine suhteliselt kindel. 

Kuigi Maa-Ameti hinnastatistika annab head orientiirid turu üldiste trendide järgimiseks soovitame oma põllumaade müügil lähtuda konkreetsest kinnistust, olles tähelepanelik ja infokriitiline, et saada parim võimalik tehing.

Mida põllumaa müümisel silmas pidada?

Kui põllumaa on välja renditud, aga müügisoov kindel, tasuks mõelda kas panna maa müüki koos kehtiva rendilepinguga, see lõpetada või oodata lepingu lõppemist. Põllumaa rendilepingud on tihtipeale pikaajalised ning jäävad maa ostu-müügitehingu käigus kehtima. Seetõttu võib lihtsam olla müüa maad, millel pole kehtivaid rendilepinguid juhuks, kui uus ostja soovib seda enda tarbeks kasutusele võtta.

Samuti on hea omada ülevaadet oma maale kehtivatest piirangutest – kas on kehtivaid koormatisi või servituute. See muudab müügiprotsessi ostja jaoks läbipaistvamaks, usaldusväärsemaks ja ka kiiremaks ning uuele omanikule on teada, millega peab tulevikus arvestama.

Juhul kui on soov müüa osa põllumaast, mis on kaasomandis, tasub müügisoov kaasomanikega kooskõlastada, vältimaks viimase hetke ostu eesõiguse kasutamise olukordi.

Kui soovid professionaalset konsultatsiooni põllumaade müügiks, siis meie spetsialistid aitavad meeleldi ning oleme alati avatud ka maade müügipakkumistele.

Võta meiega ühendust 514 5215, kirjutage info@eestimetsaost.ee või edastage oma müügipäring koos hinnasooviga SIIN